Een EPC of energieprestatiecertificaat, wat is dat?

Het EPC, hoe werkt het?

Het energieprestatiecertificaat is een attest dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een kengetal. Voor de berekening van deze waarde zijn volgende parameters belangrijk: het beschermde (van energie te voorziene) volume, de bruikbare vloeroppervlakte, ruimteverwarming en de maatregelen om deze te optimaliseren (bijvoorbeeld isolatie), bereiding warm water, airconditioning, energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere (hulp-)energie. 

De waarde die uiteindelijk wordt bekomen geeft de energieprestatie van de woning weer. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kWh/m²). Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de betreffende wooneenheid.

Wat zijn uw verplichtingen: het EPC concreet in Vlaanderen

Sinds 1/1/2009 moet u als verkoper of verhuurder een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan elke kandidaat. Legt u dit naast u neer, dan loopt u de kans op een boete.

Enkel een door het Vlaams Gewest erkende energiedeskundige type A kan dit soort certificaten opstellen. De EPC certificaten hebben een wettelijke geldigheidsduur van 10 jaar.
Bij een nieuwe verhuurtransactie of wanneer de woning opnieuw wordt verkocht binnen de 10 jaar na opmaak , dan hoeft u geen nieuw attest te laten opmaken.

Het spreekt voor zich dat, indien u binnen die 10 jaar bepaalde energiebesparende werken heeft uitgevoerd, het aan te raden is om een nieuw rapport te laten opmaken. Wij raden aan om dit door dezelfde verslaggever te laten uitvoeren.

Wat kost een EPC?

De prijs voor een EPC start vanaf 120 euro excl. BTW. De exacte prijzen zijn natuurlijk afhankelijk van het type woning. Wilt u een offerte ontvangen? Contacteer ons en wij zullen u verwijzen naar de energiedeskundige waarmee wij samenwerken.

Voor welke gebouwen is een EPC nodig?

  • Gebouwen die verkocht worden in volle eigendom (dus niet bij onteigening, schenking, e.d.)
  • Gebouwen met een verwarmingsinstallatie
  • Studentenhomes zonder keuken of badkamer: voor gebouw in zijn geheel

NIET VOOR

  • onbewoonbaar verklaarde woningen
  • vakantiewoningen (die voor minder dan 2 maand per jaar verhuurd worden)
  • reeds verhuurde woningen waarvoor het huurcontract niet vernieuwd werd na 1 januari 2009
  • nieuwbouwwoningen waarvoor reeds een EPC bestaat (dit is ook 10 jaar geldig)

Gevolgen van het EPC

Op basis van het energieprestatiecertificaat worden er (nog) geen eisen opgelegd aan de verkoper of verhuurder. Het dient enkel om kandidaat-kopers of –huurders te sensibiliseren omtrent het energiegebruik van de woning waarin zij interesse tonen. Uit ervaring weten we dat de kandidaten hoe langer, hoe meer waarde hechten aan dit attest.

Wat indien ik geen EPC heb?

Verkoopt of verhuurt u een woning, dan heeft u een EPC nodig. Het is zelfs zo dat het kengetal en de unieke code van het EPC bij verkoop wordt opgenomen in de notariële akte. De notaris heeft verder een meldingsplicht aan het VEA (Vlaams Energieagentschap) indien het EPC afwezig blijkt.

Ook bij verhuur heeft u vanaf het moment dat u de woning te huur aanbiedt een EPC nodig. Er worden regelmatig steekproefsgewijs controles uitgevoerd, en wanneer u geen EPC kan voorleggen, kan het Vlaams Energie Agentschap u dagvaarden en een boete opleggen tot €5000

U ziet, dit attest wordt (terecht) serieus genomen. Het spreekt voor zich dat dit het eerste is dat wij bij Savemak Vastgoed voor u zullen opvragen. Heeft u geen EPC attest? Dan adviseren wij u graag en verwijzen wij u naar een vertrouwd energiedeskundige. Na de waardebepaling van uw woning, een eerste stap in de opmaak van het dossier.